home

Maandag 7 oktober 2019

Maandag 4 november 2019

Maandag 2 december 2019

Maandag 6 januari 2020

Maandag 3 februari 2020

Elke éérste maandag van de maand vanaf de feestelijke start op maandag 7 oktober

Voor alle kinderen uit Soest van groep 2 t/m 5 (5 t/m 8 jaar)

Locatie: Educatief centrum De Plantage, Smitsweg 311, Soest   

Tijd: 16.00 – 17.15 uur

Deelname is gratis! Aanmelden via dit formulier


Wat is Make Music Kids?
Make Music Kids is een muziekproject voor alle kinderen uit Soest van groep 2 t/m 5
waarbij met elkaar muziek gemaakt, gezongen en gedanst wordt. Geen gewone
muziekles, maar wel samen genieten van muziek en elkaar leren kennen!


Elke 1e maandagmiddag van de maand, met uitzondering van de schoolvakanties:

________________________________________________________________________________________
Maandag 2 maart 2020

Maandag 6 april 2020

Maandag 11 mei 2020

Maandag 1 juni 2020


Hoe werkt Make Music Kids?
Er wordt gezongen en gedanst onder leiding van muziekjuf Cathrine van Muziekschool Baarn-Soestdijk, samen met een tweede ervaren muzikant. Allerlei instrumenten liggen klaar waar de kinderen gebruik van kunnen maken, zoals djembés, boomwhackers en ritme-instrumenten. Een speels en gezellig samenzijn! Halverwege is er een korte pauze om wat lekkers te drinken. Ouders kunnen een kopje koffie of thee drinken terwijl de kinderen plezier hebben.


Aanmelden is simpel via dit formulier. U ontvangt een bevestiging van
definitieve deelname, en nogmaals, het is gratis!


Voor verdere inlichtingen kun je bellen met 06-45134090 of mailen naar info@makemusickids.nl.

Make Music Kids wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Soest i.s.m.
Sti chting Balans en Muziekschool Baarn-Soestdijk. Het project Make Music Kids is
winnaar van de Soester Cultuurprijs 2019.